Mega Hafıza™ tarafından 5 – 11 yaş arası çocuklar için hazırlanmış olan Mega Mental Aritmetik™ zihinsel matematik eğitimi toplam iki yıl süren dört (4) eğitim kurundan oluşmaktadır. Her bir kurun süresi normal olarak 14 - 16 hafta sürmektedir. Dersler dört ay boyunca haftada üç (3) saatlik eğitim seansları şeklinde devam etmektedir.

Her kurun sonunda öğrencilerin seviyesi ve ilerleme durumları uygulanan testlerle tespit edilmektedir. Eğitimler öğrencilerin sürekli katılımını sağlayarak, öğrencilerde zihinsel aritmetik ve mental matematik ilgisi uyandıracak şekilde aktif bir eğitim olarak uygulanmaktadır.

Kurlar, okul dönemine paralel olarak düzenlenen normal kurlar ve yaz döneminde düzenlenen hızlandırılmış kurlar olarak iki şekilde düzenlenebilmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi kurları daha çok yıl içinde programı uygun olmayan yeni çocuklar için veya çeşitli nedenlerle yıl içi programı tam olarak takip edememiş tekrar yapmak isteyen çocuklar için düzenlenmektedir.

Okul Dönemine Paralel Normal Kurlar
Bu kurlar normal okul programına paralel olarak yıl içinde iki dönem olarak düzenlenmekte, yaz dönemi ise tatil olmaktadır. Bu düzenlemede her yılın birinci kuru okul programının birinci dönemine paralel olarak yapılırken, her yılın ikinci kuru okul programının ikinci dönemine paralel olarak yapılmaktadır. Bu programda dersler haftada bir gün olmak üzere üç (3) saat olarak düzenlenmektedir.

Yaz Döneminde Düzenlenen Hızlandırılmış Kurlar
Bu alternatif daha çok, okul döneminde yoğun olmalarından dolayı bu programı kaçıran ve yaz döneminde çocuklarının bu programdan yararlanmasını isteyen aileler için düzenlenmektedir. Hızlandırılmış kurlarda dersler haftada ortalama (4) saat olarak düzenlenir. Dört saatlik ders programı hafta içi günlerde olabileceği gibi, hafta sonlarına yoğunlaşmış özel gruplar şeklinde de olabilmektedir. Bu dört saatlik ders, haftada “2 gün x 2 saat” veya haftada “4 gün x 1 saat” şeklinde düzenlenmektedir. Yazın üç ay süren bu yoğunlaştırılmış programda 48 saatlik bir kur tamamlanmaktadır. Kalıcı bir öğrenmenini geniş zaman yayılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayi iki kurluk öğrenmenin tamamının yaz döneminde verilmesi uygun değildir. Bu uygulamada yıllık ücretin de yarısı (bir kur karşılığı olarak) talep edilmektedir.

1. YIL - 1. Kur
Paritmetik™, Soroban, Anzan™ ve Mental Toplama : Bu kurda Melik Duyar’ın geliştirdiği tescilli “Paritmetik™” ve “Parmakmatik™” parmakla aritmetik yöntemi ile sayıların duyusal olarak hafızada tutulması teknikleri öğretilmektedir. Dokunma duyusu ile beyinde sayıların canlanması, beynin duygularla çalışan kayıt mekanizması olan hipokampus’un uyarılarak işin içine etkin bir şekilde katılmasını sağlamaktadır. Çocuk bu dönemde 0’dan 99’a kadar olan tüm sayıları parmakla hafızada tutmayı öğrenmenin yanında, parmaklarını kullanarak öncelikle 0’dan 99’a kadar ileri ve geri saymayı öğrenmektedir. Bu eğitimin temel amacı çocuğa “Paritmetik™” teorisinin soroban sistemiyle olan uyumunun öğretilerek beyinde çoklu bağlar oluşmasının sağlanmasıdır. Peritmetik™ sistemiyle ileri ve geri saymayı öğrenen çocuklara öncelikle “Mega Aritmetik™” sistemiyle toplama yapılması öğretilmektedir. Çocuk “Paritmetik” sisteminde tam olarak toplama işlemine hakim olunca, bu işlemlerin “ANZAN™” uygulaması öğretilmektedir. Bu kurun ikinci yarısında abaküsün en gelişmiş hali olan sorobana giriş yapılmakta ve Paritmetik™ toplama işleminden sorobanla toplama işlemine geçilmektedir. Bu kurun son etabını sorobanla toplama işleminin soroban kullanılmadan zihinsel olarak yapılması (çocuğa sorobanı zihninde canlandırması ve sorobanı hayal ederek aritmetik işlemleri mental olarak yapması öğretilerek) ve ANZAN™ uygulamaları oluşturmaktadır. Bu dönem sonunda 5-6 yaş gurubu en az 100’e kadar olan, daha üst yaş gurupları ise en az 1000’e kadar olan tüm sayılarla toplama işlemlerini sorobanla ve mental yapabilmektedir.

1. YIL - 2. Kur
Paritmetik™, Soroban, Anzan™ ve Mental Çıkarma : Öğrenmenin ikinci kuru Paritmetik™ sistemi ile çıkarmanın öğrenilmesi ve Anzan™ uygulamaları ile başlamaktadır. Paritmetik™ ile çıkarmanın öğrenilmesini, sorobanla çıkarmanın öğrenilmesi izlemektedir. Sorobanla çıkarmanın öğrenilmesini, bu işlemlerin soroban kullanılmadan zihinsel olarak (hayali sorobanla mental aritmetik) yapılması ve ANZAN™ uygulamaları takip etmektedir. Kurun son etabını toplama ve çıkarma işlemlerinin karışık olarak sorobanla yapılması, mental olarak yapılması ve Anzan™ uygulamaları oluşturmaktadır. Bu dönem sonunda 5-6 yaş gurubu en az 100’e kadar olan, daha üst yaş gurupları ise en az 1000’e kadar olan tüm sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini sorobanla ve mental olarak yapabilmektedir.

Mega Mental Aritmetik öğrencisi Merve Deniz Torun’un 0.3 sn hızla gösterilen sayılarla “FLASH ANZAN” gösterisi

2. Yıl - 1. Kur
Paritmetik™, Soroban, Anzan™, Mega Hafıza™ ve Mental Çarpma : Programın üçüncü kuru bir önceki yılın hatırlanması şeklinde, mental toplama ve çıkarma işlemlerinin genel bir tekrarı ve Anzan™ uygulamarı ile başlar. Genel hatırlamayı takiben öğrencilere önce Paritmetik™ ile çarpma işlemlerinin nasıl yapıldığı öğretilir. Daha sonra sorobanla çarpma işlemleri öğretilir. Sorobanla çarpmanın öğrenilmesini, bu işlemlerin soroban kullanılmadan zihinsel olarak (hayali sorobanla mental aritmetik) yapılması ve ANZAN™ uygulamaları takip etmektedir. Bu kurda MEGA HAFIZA™ tekniklerine de giriş yapılır. Amaç çocuklara hafıza tekniklerini öğrenerek istedikleri bilgileri istedikleri anda hafızalarında tutabileceklerini öğretmektir. Bu etapta öğrencilere birçok çarpma işleminin sonucunu yazmadan akıllarında tutabilmeleri ve daha sonra hepsini birlikte yazabilmeleri öğretilir. Bu dönem sonunda 5-6 yaş gurubu en az 100’e kadar olan, daha üst yaş gurupları ise en az 1000’e kadar olan tüm sayılarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini sorobanla ve mental olarak yapabilmektedir.

2. Yıl - 2. Kur
Paritmetik™, Mega Hafıza™, Mega Soroban™, Anzan™ ve Mental Bölme : Programın dördüncü kurunda öğrencilere Paritmetik ile bölme işlemlerinin nasıl yapıldığı öğretilir. Daha sonra sorobanla bölme işlemlerine geçilir. Sorobanla bölmenin öğrenilmesini, bu işlemlerin soroban kullanılmadan zihinsel olarak (hayali sorobanla mental aritmetik) yapılması ve ANZAN™ uygulamaları takip etmektedir. Ayrıca bu kurda hayali sorobanla karışık ve zor her türlü zihinsel veya mental aritmetik (+ - x ÷ ) işlemlerin yapılmasına yoğunlaşılır. Dersler daha karmaşık ve büyük sayılar üzerinde yoğun egzersizler yapmayı hedefler. Bu kurda MEGA HAFIZA™ tekniklerinin öğretilmesine de paralel olarak devam edilirek bağlantılı MEGA SOROBAN™ yöntemi öğretilir. Bu kurda öğretilen Mega Hafıza™ ve Mega Soroban™ teknikleri sayesinde, örneğin 5-6 yaş gurubunun üzerindeki bir çocuk 10 haneli 10 sayının toplanması sonucunu hafızasında tutarak bir defada soldan sağa doğru yazabilecek bir seviyeye getirilir.

5-11 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş olan “Mega Aritmetik™ Dahi Çocuk Merkezi” eğitim programıyla ilgileniyorsanız, lütfen MEGA HAFIZA™’yı arayınız